Slide Documents Departament de Salut

DOCUMENTS DEL DEPARTAMENT DE SALUT PER A LA GESTIÓ DE LA COVID19 A LES ESCOLES

Resolució per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

5 gener 2021

Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-19

5 novembre 2020

Protocol d'actuació per a les activitats extraescolar, colònies sortides escolars

5 octubre 2020

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2

30 setembre 2020

ACLARIMENTS PER A LA GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS

22 setembre 2020

MESURES complementàries al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”

9 setembre 2020

GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS DURANT EL CURS 2020-2021 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

13 agost 2020