Slide Enquestes

La Direcció del centre vol conèixer i compartir tot allò relacionat amb el confinament i l’ensenyament a distància fent servir les enquestes com a eina de millora.

Mitjançant la recollida de dades ens fem més conscients de com ha funcionat el procés, dels seus punts forts i de les seves àrees de millora.

A partir de mitjans de novembre de 2020 hem iniciat la recollida d’informació mitjançant les enquestes.

Els aspectes que volem analitzar sobre la gestió del confinament són la informació facilitada, l’ensenyament a distància i l’estat emocional. Estan adreçades a l’alumnat, al professorat i a les famílies del grup que ha estat confinat.

Són 8 preguntes. En 5 d’elles els valors són de l’1 al 4. Hi ha 2 que són d’elecció múltiple, en les quals es pot escollir més d’una opció. La darrera és una pregunta oberta per aportar aspectes a millorar.

Són passades al final de cada confinament. Al cap d’una setmana es tanquen per procedir al seu processament.

Les enquestes es publiquen en aquest lloc web per compartir la informació amb la comunitat educativa, només identificant l’etapa.

resultats de les enquestes dels grups confinats per etapa