Slide Proves PCR

NOMBRE DE PROVES PCR ENTORN FAMILIAR SOCIAL: NEGATIVES - POSITIVES

Mesos
Infantil
Primària
ESO
Batxillerat
Mesos
Setembre

Casos positius

Infantil
20

3

Primària
39

2

ESO
17

1

Batxillerat
3

0

Mesos
Octubre

Casos positius

Infantil
17

2

Primària
36

2

ESO
44

8

Batxillerat
7

4

Mesos
Novembre

Casos positius

Infantil
7

1

Primària
13

3

ESO
10

2

Batxillerat
5

5

Mesos
Desembre

Casos positius

Infantil
2

0

Primària
3

3

ESO
6

0

Batxillerat
3

3

Mesos
Gener

Casos positius

Infantil
1

1

Primària
16

5

ESO
9

1

Batxillerat
9

1

Mesos
Febrer

Casos positius

Infantil
4

0

Primària
8

2

ESO
14

2

Batxillerat
6

2

Mesos
Març

Casos positius

Infantil
3

0

Primària
11

1

ESO
14

5

Batxillerat
2

0

Mesos
Abril

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
0

0

ESO
0

0

Batxillerat
0

0

Mesos
Maig

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
0

0

ESO
0

0

Batxillerat
0

0

Mesos
Juny

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
0

0

ESO
0

0

Batxillerat
0

0

NOMBRE DE PROVES PCR ENTORN escolar: NEGATIVES - POSITIVES

Mesos
Infantil
Primària
ESO
Batxillerat
Mesos
Setembre

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
0

0

ESO
0

0

Batxillerat
0

0

Mesos
Octubre

Casos positius

Infantil
50

0

Primària
54

1

ESO
108

2

Batxillerat
79

1

Mesos
Novembre

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
22

0

ESO
93

0

Batxillerat
83

2

Mesos
Desembre

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
22

0

ESO
0

0

Batxillerat
67

0

Mesos
Gener

Casos positius

Infantil
25

0

Primària
86

1

ESO
89

0

Batxillerat
31

0

Mesos
Febrer

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
50

0

ESO
35

0

Batxillerat
64

0

Mesos
Març

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
47

0

ESO
170

2

Batxillerat
0

0

Mesos
Abril

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
0

0

ESO
0

0

Batxillerat
0

0

Mesos
Maig

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
0

0

ESO
0

0

Batxillerat
0

0

Mesos
Juny

Casos positius

Infantil
0

0

Primària
0

0

ESO
0

0

Batxillerat
0

0