Slide Protocol

PROTOCOL PER GESTIONAR UN CAS POSITIU AL CENTRE

  • Detecció

  • Comunicació

  • Quarantena

  • PCR

  • Tornada al centre

Detecció

Durant aquest curs és habitual que es facin moltes proves PCR per detectar casos de COVID19 per diverses raons. Des del centre portem un control dels possibles casos d’infecció pel virus. En la majoria de les ocasions els resultats són negatius i no afecten al grup ni a la seva activitat lectiva.

Quan es produeix un cas positiu, comunicat i documentat, s’activa el protocol per gestionar el cas així com dels seus contactes estrets al centre.

La informació del cas positiu arriba mitjançant la família o la persona adulta. En contades ocasions es rep la notificació del Departament de Salut. Un cop rebuda la confirmació documental del cas positiu s’activa el procés de comunicació i informació, al Departament de Salut i a les persones afectades.

Comunicació

El centre comunica al seu responsable del COVID19 (RECO), que és de la Mútua de Terrassa, el cas positiu. S’envia el llistat amb tots els contactes estrets de les darreres 48 hores.

Les persones afectades reben una informació per correu del cas positiu i del confinament del grup. S’adjunta el document del Departament de Salut sobre la quarantena, que conté una informació valuosa per entendre el procés.

Es manté una reunió telemàtica per acabar de donar les informacions i per resoldre els dubtes que puguin tenir les famílies.

De Salut es rep la Resolució del confinament (Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès) i de quan es faran les proves PCR les persones que considerin que les han de fer.

S’informa del grup confinat a l’aplicació Traçacovid i es posa a la pàgina web del centre el confinament d’un grup i a quina etapa pertany.

En tot moment es vetlla per la privacitat i el dret a la intimitat del cas positiu i de les persones afectades.

QUARANTENA

Tot i que el Departament de Salut ha agilitzat considerablement els tràmits, i a l’espera de la Resolució del Departament de Salutla quarantena s’inicia en el moment que es considera que la probabilitat del confinament és molt alta. El factor clau és el temps que ha passat amb el grup la persona que ha donat positiu. Si la direcció considera que és necessari confinat al grup ho comunica immediatament a les persones afectades.

La Resolució de Salut és la que decideix el confinament, la seva durada, qui ha de fer-se les proves PCR, el dia i l’hora.

La quarantena són 10 dies a partir de l’últim contacte del grup amb el cas positiu. S’han de seguir les instruccions que marca el Departament de Salut i que estan recollides en el document que es lliura a les famílies amb la comunicació inicial. Encara que el resultat de la prova sigui negatiu s’ha de guardar la quarantena fins la data prevista.

Cal estar atents a l’estat de la persona confinada per si desenvolupés símptomes relacionata amb la malaltia.

L’ensenyament és online des del primer moment. Les classes passen a ser virtuals amb connexió diària.

proves pcr

Les proves que s’estan realitzen són les PCR (Reacció en cadena de la polimerasa). La Mútua de Terrassa és l’enitat que s’encarrega de passar-les i donar el diagnòstic.

El Departament de Salut decideix qui ha de fer-se les proves, i qui no, a partir de les dades que proporciona el centre:

Dades bàsiques de les persones en contacte estret amb el cas positiu: nom, cognoms, data de naixement, telèfon i número de la targeta sanitària.

Dates del contacte estret amb el grup: 48 hores abans de la prova que ha donat positiu si no té símptomes o 48 hores abans de l’aparició dels símptomes.

A partir del llistat que proporciona el centre la Mútua de Terrassa retorna el llistat amb les persones que han d’anar a la Mútua, el lloc de les proves (Carrer Castell, 25 1ª Planta), el dia i l’hora.

Depenent de l’edat dels alumnes i la disponibilitat de les famílies es pot signar l’autorització perquè li facin la prova a la Mútua.

tornada a l’escola

Amb el resultat negatiu es pot tornar al centre el dia assenyalat. El document de la prova caldrà enviar-lo al Cap d’Estudis de l’Etapa que comprovorà que tothom que retorna al centre ha donat negatiu:

Infantil – Pilar Sala – msala@carmelitans.org

1r – 3r Primària – Meritxell Jurado – mjurado@carmelitans.org

4t – 5è Primària – Enric Santiago – esantiago@carmelitans.org

1r – 3r ESO – Toni Martínez – tmartinez@a.carmelitans.org

4t ESO – Batxillerat – José Manuel Cardona – jcardona1@carmelitans.org

Si hagués passat el temps de la quarantena i no es tingués el resultat caldrà esperar a rebre’l per tornar al col·legi.

A partir del dia 14 de novembre s’està passant una breu enquesta a famílies, alumnes i professorat per veure com ha funcionat el confinament i l’ensenyament remot per tal de millorar aquells aspectes que calgui. Agraïm molt la col·laboració de tothom que la respon. Els resultats són publicats en aquest lloc web.